Evästeet

Käytämme evästeitä sivustomme käyttökokemuksen parantamiseksi sekä kävijämäärien seurantaan ja markkinointimme kehittämiseen.

Voit lukea lisää evästeiden käytöstä sivuston tietosuojaselosteesta.

Käyttöehdot 15.8.2021

1. Sivuston yleiset käyttöehdot

Bid or Rent Finland Oy:n (jatkossa Palvelunvälittäjä) sivusto borf.fi (jatkossa Palvelu) toimii vain alustana vuokrattavien tuotteiden ilmoittamiselle ja maksunvälittäjäpalvelun tarjoamiselle. Palvelunvälittäjä vastaa Palveluun liittyvästä asiakaspalvelusta. Palvelunvälittäjä ei ole vuokraustapahtuman osapuoli eikä vastaa Palvelussa olevista ilmoituksista. Palvelunvälittäjä tai Palvelu eivät siis toimi vuokrasopimuksen osapuolena. Vuokraustapahtumat ovat aina vuokrauksen osapuolten välisiä sopimuksia. Vuokrauksen osapuolina toimivat Vuokranantaja (vuokrattavien tuotteiden ilmoittaja) ja Vuokraaja (Palveluun ilmoitetun tuotteen vuokraaja). Vuokranantajaa ja Vuokraajaa koskevat Palvelun käyttöehdot on määritetty näissä Sivuston yleisissä käyttöehdoissa (jatkossa Käyttöehdot). Palvelunvälittäjän ja Käyttäjän välinen sopimus Palvelun käytöstä syntyy, kun Käyttäjä on hyväksynyt nämä Käyttöehdot. Käyttöehtojen hyväksyminen on edellytys Palvelun käytölle. Käyttäjä saa rajoitetun käyttöoikeuden Palveluun sopimuksen voimassaoloajaksi.

Palvelu ohjaa vuokraustapahtumaan liittyvän viestinnän vuokraustapahtuman osapuolten ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin.

Palvelunvälittäjällä on oikeus muuttaa Käyttöehtoja. Käyttämällä Palvelua muutosten jälkeen Käyttäjä hyväksyy muutokset itseään oikeudellisesti sitoviksi. Tällöin Palvelun ja rekisteröityneen Käyttäjän välille syntyy kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen mukainen sopimus. Muutoksista ilmoitetaan aina borf.fi -sivustolla.

Käyttäjän tulee olla täysi-ikäinen. Palvelun käyttö on kielletty, jos Käyttäjä on vajaavaltainen tai Käyttäjältä tai Käyttäjää edustavalta taholta on kielletty Palvelun käyttö minkä tahansa voimassa olevan lain perusteella.

2. Käyttäjätunnuksen luominen

Sivuston palveluiden käyttö edellyttää Vuokranantajalta aina rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen voi tehdä suoraan sivuston kautta tai Google, Microsoft tai Facebook-tunnistautumisen avulla. Rekisteröityessä Käyttäjä hyväksyy Käyttöehdot välittömästi.

Vuokraajan tulee myös rekisteröityä, jos vuokraaminen edellyttää viestintää Vuokranantajan kanssa. Jos kyseessä on suoravuokraus, ei Vuokraajan tarvitse tällöin rekisteröityä Palveluun. Rekisteröityessä Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja ja rekisteröityminen on ilmaista. Käyttäjällä saa olla vain yksi käyttäjätunnus palvelussa. Käyttäjätunnuksen tulee olla hyvän tavan mukainen. Rekisteröityessä Käyttäjä sitoutuu antamaan oikeat henkilötiedot Palveluun. Käyttäjän tulee ennen rekisteröitymistä antaa Palvelunvälittäjälle sen vaatimat Palvelua varten tarvittavat tiedot sekä tarkistaa annettujen tietojen oikeellisuus. Käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta eikä Palvelunvälittäjällä ole velvollisuutta tarkistaa tai täydentää tietoja. Käyttäjän on ilmoitettava viipymättä tietojensa muutoksista Palvelussa.

Käyttäjä vastaa tunnistautumistietojensa huolellisesta ja asianmukaisesta säilyttämisestä. Tunnistautumisvälineisiin liittyvä salasana on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle. Käyttäjä on vastuussa sellaisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tunnistautumistietojen huolimattomasta säilytyksestä.

3. Palvelun käyttö

Palvelun ja siinä olevien aineistojen käyttö tapahtuu Käyttäjän vastuulla. Palvelua käyttäessään Käyttäjän on noudatettava soveltuvia lakeja ja säädöksiä, näitä Käyttöehtoja sekä Palvelun käytöstä annettuja ohjeita. Palvelunvälittäjä ei vastaa Palvelun tai Palvelussa olevien aineistojen käytön seurauksista.

Käyttäjä on vastuussa kaikesta Palvelussa tekemästään ja käyttäjätunnuksillaan tehdystä toiminnasta, sekä oman käyttäjätunnuksensa ja tilinsä turvallisesta ja lainsäädännön mukaisesta hallinnasta ja käytöstä.

Käyttäjä vastaa Palveluun siirtämästään sisällöstä. Palvelun käyttämiseksi tarpeelliset laitteet, ohjelmistot ja yhteydet (kuten esimerkiksi yhteydet matkaviestinverkkoon ja internetiin) eivät kuulu Palveluun. Käyttäjä vastaa Palvelun käyttämiseksi tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja päivityksistä. Käyttäjä vastaa myös siitä, että nämä laitteet ja ohjelmistot eivät haittaa tai häiritse Palvelunvälittäjän tai Palvelun toimintaa. Häiriöitä mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästi irrotettava Palvelusta.

Palvelu sisältää ja sen kautta on saatavilla immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa. Aineiston omistus- ja immateriaalioikeudet kuuluvat Palvelunvälittäjälle tai kolmannelle osapuolelle. Käyttäjällä ei ole ilman Palvelunvälittäjän etukäteistä nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten hyödyntää Palvelusta tai sen kautta saamaansa aineistoa miltään osin muutoin kuin omassa henkilökohtaisessa tai sisäisessä käytössään.

Käyttäjä voi poistua palvelusta milloin tahansa. Palvelusta poistuminen ei vaikuta jo sovittujen vuokraustapahtumien toteutumiseen. Muutoksista vuokraustapahtumien osalta tulee sopia erikseen Vuokraajan ja Vuokranantajan kesken.

Rekisteröityessä Käyttäjä hyväksyy Käyttöehdot välittömästi. Sopimus Palvelun käytöstä on voimassa toistaiseksi. Käyttäjän käyttöoikeus on ei-yksinomainen ja ei-siirrettävissä.

4. Maksunvälitys

Palvelussa toimii maksunvälittäjänä Stripe (jatkossa Maksunvälittäjä). Kaikki maksut suoritetaan Stripen kautta. Stripe välittää Vuokranantajalle maksun vuokrauksesta noin seitsemän arkipäivän kuluessa vuokrauksen vahvistamispäivästä. Ensimmäinen maksusuoritus voi kestää Stripen omien ohjeiden mukaan 7-14 arkipäivää. Palvelunvälittäjä ei ole vastuussa Maksunvälittäjän toiminnasta tai maksusuorituksista Käyttäjiä kohtaan.

Jotta Palvelussa voi toimia Vuokranantajana, Käyttäjällä tulee olla voimassa oleva sopimus Maksunvälittäjän kanssa. Sopimuksen voi tehdä Palvelun sisällä kohdassa Vuokraustiedot. Myös voimassa olevia maksunvälityssopimuksia voi liittää Palvelun kautta omiin tietoihin. Sopimukset maksunvälitykseen liittyen ovat aina vain Käyttäjän ja Maksunvälittäjän välisiä eikä Palvelunvälittäjä ota mitään vastuuta niistä.

Palvelunvälittäjä perii jokaisesta vuokraustapahtumasta oman Hinnastonsa mukaisen komissiomaksun, joka peritään Vuokranantajalta. Maksunvälittäjän perimä maksunvälityspalkkio sisältyy Palvelun komissiomaksuun.

Palvelunvälittäjä pidättää oikeuden muuttaa Palvelun Hinnastoa milloin tahansa. Muutokset eivät vaikuta jo voimassa oleviin varauksiin tai jo maksettuihin muihin palveluihin, kuten lisenssimaksut.

5. Palvelun toimintamalli

 1. Vuokranantajana toimiva henkilö tai yritys rekisteröityvät sivuston Käyttäjäksi. Vuokraajan ei tarvitse rekisteröityä, jos kyseessä on suora vuokraus. Jos Vuokralaisen tarvitsee viestiä Vuokranantajan kanssa Palvelussa, tulee myös Vuokralaisen tällöin rekisteröityä Palveluun.

 2. Samoilla tunnuksilla voi toimia sekä Vuokraajana, että Vuokranantajana. Jos Käyttäjä toimii Vuokranantajana, hänen tulee tehdä sopimus Maksunvälittäjän kanssa. Maksunvälittäjä vastaa maksuliikenteestä.

 3. Kun Käyttäjä on rekisteröitynyt Vuokranantajaksi, hän voi luoda ilmoituksen vuokrattavasta kohteesta. Vuokrattavasta kohteesta on annettava vuokraamisen kannalta olennaiset tiedot.

Kun ilmoitus on lisätty, se siirtyy suoraan Palveluun. Palvelulla on oikeus korjata ilmoituksessa mahdollisesti havaittuja pieniä virheitä (esimerkiksi kirjoitusvirheitä, vääriä luokituksia tai virheellisiä arviointeja). Vuokranantaja vastaa ilmoitustensa sisällöistä. Palvelunvälittäjä ei vastaa Palvelussa julkaistuista ilmoituksista tai sisällöistä.

Jos Palvelunvälittäjä havaitsee puutteellisen ilmoituksen tai, että siinä on jotain lainsäädännön, Käyttöehtojen tai muiden Palvelussa ilmenevien ohjeiden tai sääntöjen vastaista, Palvelunvälittäjällä on oikeus poistaa ilmoitus Palvelusta siitä erikseen ilmoittamatta. Palvelunvälittäjä voi pyytää Vuokranantajaa korjaamaan ilmoitusta. Mikäli Vuokranantaja ei tee korjausta kohtuullisen ajan puitteissa tai korjaus on toistuvasti puutteellinen, voidaan toimintaa pitää Käyttöehtojen vastaisena ja sen johdosta Palvelunvälittäjällä on oikeus poistaa ilmoitus sekä Vuokranantaja Palvelusta. Poistaminen Palvelusta Käyttöehtojen rikkomisen vuoksi tehdään ilman hyvityksiä.

 1. Vuokraustapahtumassa Vuokraaja voi joko

  A) luoda tuotteelle alustavan varauksen (jatkossa Alustava varaus), joka muodostuu

  Vuokraajan kysyessä lisätietoja Vuokranantajalta. Alustava varaus on voimassa enintään 24 tuntia.

  B) tehdä suoran varauksen (jatkossa Suora varaus).

  Vuokranantaja voi määrittää tuotetietoihin, onko tuotteelle mahdollista tehdä Suora varaus.

 2. Vahvistus vuokraustapahtumasta suoritetaan maksutapahtuman yhteydessä. Vuokraus on tämän jälkeen aina molemmin puolin sitova, elleivät Vuokranantaja ja Vuokraaja erikseen toisin sovi tai Vuokranantaja ole toisin ilmoittanut ennen Vuokraustapahtumaa. Vuokranantaja voi halutessaan pyytää tuotteesta erillisen panttimaksun. Tässä tapauksessa Vuokranantajan velvollisuutena on määrittää pantti selkeästi tuotekuvaukseen.

 3. Jos Vuokranantaja joutuu mistä tahansa syystä perumaan vahvistetun varauksen, tulee hänen olla välittömästi yhteydessä Vuokraajaan ja neuvotella maksun takaisinmaksusta. Takaisinmaksu on Palvelun ulkopuolinen tapahtuma eikä Palvelunvälittäjä ole niistä vastuussa.

 4. Noutaessaan Vuokrakohteen Vuokraaja tarkistaa tuotteen kunnon yhdessä Vuokranantajan kanssa. Vuokranantajan vastuulla on perehdyttää Vuokraaja Vuokrakohteen turvalliseen käyttöön.

 5. Vuokrauksen jälkeen Vuokranantaja tarkistaa Vuokrakohteen yhdessä Vuokraajan kanssa. Vuokraajan on ilmoitettava, jos Vuokrauksen aikana on tapahtunut jotain poikkeavaa, Vuokrakohde on vaurioitunut tai Vuokrakohde ei ole joltain osin vastannut Palvelussa annettua kuvausta. Puutteista tai vioista on ilmoitettava Vuokranantajalle välittömästi. Vuokraajan on lopetettava Vuokrakohteen käyttö välittömästi, mikäli sen käyttö ei ole turvallista.

 6. Jokaisesta vuokraustapahtumasta lähetetään Vuokraajalle vuokraustapahtuman arviointikysely. Jos Vuokrakohde tai Vuokranantaja saavat heikkoja arviointeja, niin Palvelunvälittäjä voi tarkistaa Vuokraustapahtumien tietoja sen osapuolilta. Epärehellinen tai asiaton käytös voi johtaa Palvelusta poistamiseen ilman palautuksia tai korvauksia esimerkiksi Vuokranantajan jo maksamista Lisenssimaksuista tai sopimistaan Vuokratapahtumista. Epärehellisen, asiattoman tai lainvastaisen käytöksen vuoksi Palvelusta erotettu ei voi rekisteröityä uudestaan Käyttäjäksi.

6. Vuokraajan käyttöehdot

6.1. Yleistä

Tämän kohdan mukaisissa Vuokraajan käyttöehdoissa kuvataan Vuokraajan vastuut ja velvollisuudet Vuokraustapahtumien osalta.

Vuokrauksen voi toteuttaa Palvelussa kahdella tavalla. Vuokraajan kannalta Suorassa varauksessa ei ole mahdollista sopia ennen vuokrausta erillisiä vuokraus- tai perumisehtoja. Vuokrausehdot ovat Vuokraajan Palveluun ilmoittamien tietojen mukaiset. Alustava vuokraus mahdollistaa Vuokrailmoituksen ja Käyttöehtojen lisäksi muiden ehtojen sopimisen. Vuokratapahtumiin liittyvät sopimukset ovat aina Vuokranantajan ja Vuokraajan keskinäisiä sopimuksia eikä Palvelunvälittäjä ole vastuussa niistä.

Vuokranantaja ei saa asettaa sellaisia vuokrausehtoja, jotka ovat ristiriidassa Käyttöehtojen, Palvelussa olevien ohjeiden tai sääntöjen tai lainsäädännön, säännösten tai yleisesti hyväksyttyjen menettelytapojen tai ohjeistusten kanssa.

6.2. Vuokraajan oikeudet ja vastuut

Vuokraajan oikeusturvan kannalta on tärkeää suorittaa huolellinen Vuokrakohteen kunnon tarkistaminen ennen vuokrausta ja sen jälkeen. Tärkeää on myös ilmoittaa ongelmista sekä mahdollisista riskitekijöistä heti Vuokranantajalle ja dokumentoida ne huolellisesti esimerkiksi kuvaamalla.

Vuokraajan on huolehdittava Vuokrakohteen kunnosta sekä huolellisesta käytöstä ja säilyttämisestä vuokrauksen aikana.

Vuokraaja sitoutuu käyttämään Vuokrakohteita siihen tarkoitukseen, mihin ne on tarkoitettu.

Jos Vuokraaja on estynyt hakemaan tai palauttamaan Vuokrakohteen sovittuna aikana, hän on velvollinen ilmoittamaan siitä Vuokranantajalle välittömästi. Maksettu vuokraus on aina lähtökohtaisesti sitova. Palvelunvälittäjä ei vastaa peruutusehtojen tai ongelmatilanteiden selvittämisestä, sillä ne perustuvat aina Vuokratapahtuman osapuolten keskinäisiin sopimuksiin.

Vuokraajan on huolehdittava, että Vuokrakohdetta noudettaessa hänellä on mukana tarvittavat dokumentit ja tiedot, jotka Vuokranantajan on tarkistettava ennen Vuokrakohteen luovuttamista Vuokraajalle. Mikäli Vuokraajalla ei ole mukana esimerkiksi ajokorttia, niin vuokrausta ei voi toteuttaa ja Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksun palautukseen tai muihin korvauksiin.

Vuokraajan tai hänen edustajansa tulee osoittaa henkilöllisyytensä, sekä tarvittaessa vahvistusviesti vuokrauksesta Vuokrakohteen luovutuksen yhteydessä.

Jos Vuokranantaja ei huolehdi omista velvollisuuksistaan, suosittelemme Vuokraajaa dokumentoimaan Vuokratapahtumaan liittyvä viestintä ja sopimaan ensisijaisesti Vuokranantajan kanssa mahdollisista korvauksista. Vuokraajalla on oikeus vedota näissä Käyttöehdoissa kaikkien Käyttäjien sitoutumiin Palvelun Käyttöehtoihin. Palvelunvälittäjä toivoo saavansa tietoa ratkaisemattomista erimielisyyksistä sähköpostitse osoitteeseen info@borf.fi. Tietoa hyödynnetään Palvelun laadun kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Epäasiallinen toiminta voi johtaa Käyttäjän poistamiseen Palvelusta. Palvelunvälittäjä ei voi toimia ratkaisijana riitatilanteessa eikä se ole vastuussa Käyttäjien välisistä erimielisyyksistä tai riitatilanteista.

Vuokraustapahtumista lähetetään Vuokraajalle arviointikysely ja Vuokraajia suositellaan vastaamaan kyselyyn. Arviointeja hyödynnetään Palvelun toiminnan kehittämisessä ja Vuokrakohteiden ja - tapahtumien luotettavuuden arvioimisessa. Erityisesti niillä on merkitystä Vuokranantajien vastuullisuuden osoittamisessa muille Vuokraajille.

7. Vuokranantajan käyttöehdot

7.1. Yleistä

Tämän kohdan mukaisissa Vuokranantajan käyttöehdoissa kuvataan Palveluun tuotteitaan vuokrattavaksi ilmoittavien Vuokranantajien vastuut ja velvollisuudet ilmoitusten, vuokraustapahtumien ja vuokrattavien kohteiden osalta.

Vuokranantaja voi sopia Vuokraajan kanssa keskenään täydentävistä vuokrausehdoista. Vuokranantaja ei saa asettaa sellaisia vuokrausehtoja, jotka ovat ristiriidassa Käyttöehtojen, Palvelussa olevien ohjeiden tai sääntöjen tai lainsäädännön, säännösten tai yleisesti hyväksyttyjen menettelytapojen tai ohjeistusten kanssa.

Vuokratapahtumiin liittyvät sopimukset ovat aina Vuokranantajan ja Vuokraajan keskinäisiä sopimuksia eikä Palvelunvälittäjä ole vastuussa niistä.

7.2. Vuokranantajan oikeudet ja vastuut

Vuokranantaja sitoutuu kuvailemaan ilmoittamansa kohteen totuudenmukaisesti, tarkasti ja riittävän laajasti. Vuokranantaja vastaa, että Palveluun annetut tiedot ja aineisto ovat oikeat, riittävät, tarkat ja ajantasaiset. Annetut tiedot ja sisältö eivät saa olla loukkaavia, hyvän tavan vastaisia tai lainsäädännön vastaisia.

Vuokranantaja sitoutuu päivittämään Palveluun ilmoittamiaan omia tietojaan niin, että ne ovat paikkansapitävät ja ajantasaiset.

Vuokranantaja vastaa Vuokrakohteelle mahdollisesti asettamien erityisehtojen sisällöstä sekä Vuokrakohteen hinnoittelusta. Vuokranantajan tulee myös tarkistaa oman vakuutuksensa kattavuus vuokraamisen osalta omasta vakuutusyhtiöstään. Vuokranantaja vastaa Vuokrakohteen tarvittavasta vakuuttamisesta.

Vuokranantaja vakuuttaa ja vastaa, että hänellä tai edustamallaan yrityksellä/yhdistyksellä on tarvittavat mahdollisuudet, oikeudet ja viranomaisluvat ja vastaavat edellytykset tarjota ilmoittamansa kohde vuokralle. Esimerkiksi liikennekäyttöön vuokrattavan ajoneuvon tulee olla tieliikennekelpoinen ja katsastettu. Vuokranantajan tulee lisäksi aina varmistua kohteen kelpoisuudesta ja turvallisuudesta vuokrattavaksi.

Vuokranantajan on luovutettava kohde Vuokraajalle hyväkuntoisena ja lain ja säädösten mukaisena varauksen yhteydessä sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Jos Vuokraustapahtuma on tehty Suoralla varauksella, Vuokranantajan tehtävänä on ilmoittaa Vuokraajalle, jos Vuokrauksen ajankohtaa on muutettava. Jos korvaava ajankohta ei käy Vuokraajalle, on Vuokranantajan palautettava Vuokraajalle kaikki Vuokraustapahtuman kustannukset. Vuokraukseen liittyen Vuokranantaja ja Vuokraaja voivat keskenään sopia etukäteen mahdollisista muista peruutusehdoista. Palvelunvälittäjä tai Maksunvälittäjät eivät ole vastuussa mahdollisten peruutusten osalta.

Vuokranantaja on myös velvollinen antamaan Vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet Vuokrakohteen käytöstä. Kohteen luovutus Vuokraajalle ja opastus tapahtuvat sovitun vuokra-ajan puitteissa. Mikäli Vuokraaja ei pysty osoittamaan tarpeellisia dokumentteja tai tietoja vuokraukseen liittyen, on Vuokranantajalla oikeus olla antamatta Vuokrakohdetta vuokralle. Tällöin Vuokranantaja ei ole velvollinen palauttamaan jo maksettuja maksuja tai muita korvauksia Vuokraajalle.

Kaikkien Vuokranantajan tarjoamien tuotteiden tulee täyttää Suomessa voimassa olevat viranomaismääräykset ja olla lainmukaiset. Palvelunvälittäjällä voi lisäksi olla muita, erillisiä lisävaatimuksia Palvelun käyttöä ja vuokraamista koskien. Tällaiset lisävaatimukset ovat aina esillä Palvelussa.

Vuokranantaja sitoutuu vastaamaan Palvelun kautta saamiinsa yhteydenottoihin kohtuullisen ajan puitteissa.

Suosittelemme Vuokranantajaa käymään Vuokrakohteeseen liittyvät ohjeet ja säännöt Vuokraajan kanssa läpi Vuokraustapahtuman alkaessa. Vuokrakohteesta ja tilanteesta riippuen perehdytyksen voi suorittaa myös esimerkiksi opasvideoiden tai kirjallisen materiaalin avulla. Ohjeiden välittäminen etukäteen sujuvoittaa Vuokraustapahtumaa. Vuokraajalla on oikeus pyytää lisäohjeita. Vuokranantajan ja Vuokraajan kannattaa yhdessä tarkastaa Vuokrakohde huolella sekä vuokraustapahtuman alkaessa että sen päättyessä.

Vuokranantaja voi hinnoitella kohteensa vapaasti sekä muuttaa hinnoitteluaan milloin haluaa. Muutokset eivät kuitenkaan koske jo vahvistettuja varauksia, vaan muutokset astuvat voimaan muutosta seuraavan Vuokraustapahtuman yhteydessä. Vuokranantajan tulee aina ilmoittaa Vuokrakohteen kokonaishinta Palvelun käyttöehtojen ja Palvelunvälittäjän antamien ohjeiden mukaisesti. Vuokranantajan velvollisuutena on huolehtia lakisääteisistä ilmoitus- ja maksuvelvoitteistaan. Palvelunvälittäjä ei ole näistä vastuussa.

Suosittelemme perehtymään erityisesti verottajan ohjeisiin: https://www.vero.fi

Vuokranantajalla on oikeus poistaa ilmoituksensa näkyvistä koska tahansa. Poistamalla ilmoituksensa Vuokranantaja ei kuitenkaan vapaudu jo vahvistetun varauksen mukaisista velvoitteistaan.

Palveluun on kiellettyä asettaa vuokrattavaksi esimerkiksi eläimiä, tekijänoikeuslainsäädännön vastaisia materiaaleja tai tuotteita, joita lait, säädökset, viranomaismääräykset, tuotteen omat käyttöehdot tai niihin liittyvät yleiset käytänteet kieltävät jälleenvuokraamasta tai muutoin luovuttamasta eteenpäin.

8. Palvelunvälittäjän oikeudet ja vastuut

Nämä Palvelunvälittäjän oikeuksia ja vastuuta koskevat ehdot ovat voimassa kaikille Palvelun Käyttäjille, myös rekisteröitymättömille vuokraajille.

Palvelunvälittäjällä on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Palvelunvälittäjällä on oikeus tehdä Palveluun muutoksia. Tällaiset muutokset saattavat vaikuttaa Palvelun sisältöön, tekniikkaan tai käyttöön.

Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa Palvelun tai sen osan tuottaminen. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan Käyttäjään vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen.

Palvelu ja käyttöoikeus Palveluun toimitetaan ”sellaisinaan” ja ”sellaisina kuin ne ovat saatavilla”. Ohjelmistokoodeille on yleisesti luonteenomaista se, etteivät ne ole virheettömiä, mikä voi aiheuttaa esimerkiksi ajoittaisia katkoksia tai muita ongelmia, virheitä, väärinkäytöksiä tai puutteita Palvelussa. Palvelunvälittäjä ei takaa, että a) Palvelu soveltuu tiettyyn tarkoitukseen; b) Palvelu on keskeytyksetön, virheetön, oikea-aikainen tai haittaohjelmista vapaa; c) Palvelussa olevat tiedot olisivat täydellisiä, ajantasaisia, virheettömiä ja oikeita; ja d) Palvelu ei loukkaa kenenkään oikeuksia.

Palvelunvälittäjä ei vastaa Käyttäjien Palveluun toimittamien ilmoitusten, materiaalien, viestien tai dokumenttien sisällöstä, lainmukaisuudesta tai paikkansapitävyydestä. Palvelun käyttö on Käyttäjän omalla vastuulla ja Palvelunvälittäjä ei ole vastuussa Käyttäjien toiminnasta ja niistä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Palvelunvälittäjä ei ole vastuussa seuraavissa tilanteissa:

 • Borf.fi -sivuston teknisten tai muihin katkoksiin johtaneiden häiriöiden, virusten tai muiden ulkopuolisten syiden vaikutuksista johtuvien häiriöiden saatavuuteen tai laatuun Palvelussa.
 • Vuokraustapahtumista eikä Vuokraustapahtumiin liittyen mistään mahdollisista vahingoista, tapaturmista tai rikoksista, vaurioista Vuokrakohteessa, kokonaan tai osittain toteutumattomista Vuokrauksista tai millään muulla tavalla Vuokraustapahtumaan liittyvistä sivukustannuksista kuten esimerkiksi matkakuluista tai vakuutusmaksuista.
 • Mahdollisista koituneista tulojen pienentymisestä, Palvelun käytöstä johtuvasta muunlaisesta haitasta sisältäen rajoituksetta tietojen tai henkilökohtaisen aineiston häviämisestä johtuvat haitat.
 • Ongelmista Palvelun saatavuudessa, virheistä, palvelun laadun alenemista tai toiminnallisuuden puutteista.
 • Siltä osin kuin pakottava lainsäädäntö sen sallii, Palvelunvälittäjä ei ole vastuussa mistään välillisistä tai välittömistä vahingoista, joita Palvelun Käyttäjälle voi syntyä Palvelun tai Vuokrakohteen käyttämisestä; tai
 • korvausvaatimuksista kolmansilta osapuolilta.

Palvelunvälittäjällä on oikeus ottaa Palvelu tai osa siitä pois käytöstä tilapäisesti, mikäli palvelun laadun varmistaminen sitä edellyttää.

Kuluttaja-asiakkaalla on aina oikeus käyttää kuluttajansuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiaan. Muun kuin kuluttaja-asiakkaan osalta Palvelunvälittäjä ei ole vastuussa mistään vahingoista. Palvelunvälittäjä ei ole kuitenkaan vastuussa vahingoista, jos se on aiheutunut Palvelunvälittäjästä riippumattomasta syystä taikka Palvelunvälittäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta.

Siltä osin kuin pakottava lainsäädäntö sen sallii, kaikissa tilanteissa Palvelunvälittäjän vastuu Käyttäjää kohtaan rajoittuu enintään määrään, joka vastaa Käyttäjän Palvelunvälittäjälle Palvelun käytöstä maksamia maksuja.

9. Tietosuoja

Palvelunvälittäjän Palvelun yhteydessä suorittama Käyttäjien (myös rekisteröitymättömien käyttäjien) henkilötietojen käsittely on kuvattu Palvelun tietosuojaselosteessa. Palvelun Käyttäjien tulee tutustua Palvelun tietosuojaselosteeseen.

10. Palvelun käytön päättäminen Palvelunvälittäjän toimesta

Palvelunvälittäjällä on oikeus päättää Käyttäjän käyttöoikeus Palveluun kokonaan tai osittain ja jättää sopimus täyttämättä, jos:

a) Käyttäjä on laiminlyönyt erääntyneen saatavan suorittamisen maksukehotuksesta huolimatta,
b) Käyttäjä käyttää Palvelunvälittäjän antamasta muistutuksesta huolimatta häiriöitä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja,
c) Käyttäjä on aiheuttanut Palvelun käytöllä häiriötä Palvelunvälittäjälle, muille Palvelun käyttäjille tai kolmansille osapuolille,
d) Käyttäjä rikkoo sopimuksen mukaisia velvoitteitaan,
e) Käyttäjä on antanut Palvelun käytön avaamisen yhteydessä tai myöhemmin oleellisesti virheellisiä tietoja esim. Vuokrakohdetta koskien, tai
f) On syytä epäillä, että Käyttäjä käyttää Palvelua lainvastaiseen toimintaan.

11. Sopimuksen päättyminen

Käyttäjä sekä Palvelunvälittäjä voivat irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen Palvelun käytöstä noudattaen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa. Palvelunvälittäjällä on oikeus purkaa sopimus välittömästi edellä kohdassa 10 kuvatussa tilanteissa.

Sopimuksen päättyessä Palvelunvälittäjällä on oikeus estää Käyttäjän Palvelun käyttö sekä poistaa Käyttäjän tunnistautumistiedot ja Käyttäjän mahdollisesti tallettamat ilmoitukset ja aineistot Palvelusta.

12. Muut ehdot

Käyttäjän tulee lähettää sopimukseen liittyvät kirjalliset ilmoitukset (mukaan lukien irtisanomisilmoitus) Palvelunvälittäjän osoitteeseen info@borf.fi. Palvelunvälittäjä voi lähettää tätä sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset Käyttäjän viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Palvelua koskevia yleisiä tiedotteita voidaan julkaista myös Palvelussa.

Palvelunvälittäjällä on oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle. Palvelunvälittäjä ilmoittaa Käyttäjälle siirrosta hyvissä ajoin etukäteen. Palvelunvälittäjällä on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palvelunvälittäjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Osapuolet vapautuvat velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa korvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, kolmannen aiheuttama kaapelivaurio tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja erimielisyydet ratkaistaan Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on lisäksi oikeus saattaa asia Kuluttajariitalautakunnan tai Suomessa sijaitsevan kotipaikkansa käräjäoikeuteen käsiteltäväksi.

Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan 10.09.2021 ja ovat voimassa toistaiseksi.

13. Palvelunvälittäjän tiedot

Bid or Rent Finland Oy
y-tunnus: 3147478-6
sähköposti: info@borf.fi